Företag

För att kunna leda och förstå andra, måste du först kunna leda och förstå dig själv!

Chef blir du utnämnd till av personer som du har över dig i organisationen. Ledare blir du utsedd till av dom du har under eller bredvid dig.

I våra ledarskapsutbildningar ligger tyngdpunkten på självanalys och mental träning, vilket skapar ökad självinsikt och stärkt självkänsla. Genom att bli bättre på att medvetet ta aktiva beslut och ta ansvar för dina handlingar kan du lättare påverka det som sker, vilket i sin tur leder till att motivationen ökar och du blir mera effektiv.

Grunden till ett bra personligt ledarskap är tilltro till det egna kunnandet och den egna förmågan. Självtilliten är en färskvara och behöver, precis som fysisk kondition, regelbunden, kontinuerlig träning

Exempel på då företag väljer att anlita oss;

  •  Stötta chefer i att bli bättre ledare och utveckla ett mera inspirerande och motiverande ledarskap
  •  Skapa individuell utvecklingsvilja vid omorganisation, hitta motivationen och villigheten.
  •  Stötta och motivera anställda att göra det de är bäst på, t.ex. bästa säljaren fortsätter sälja istället för att bli säljchef

Chefskapet är en position – ledarskapet är en relation