Konsult

Konsult

Konsultverksamheten är rådgivande verksamhet,dvs handledning och mentorskap, för ledare och företagare. Huvudinriktningen ligger inom företagsöverlåtelse och företagsförvärv.

Särskild kompetens finns inom generationsskifte, då ungdomar är på väg att ta över sina föräldrars eller släktingars företag. Detta arbete bedrivs företrädesvis i olika nätverk med de tilltänkta ägarna (ungdomarna) respektive nuvarande ägarna (seniorerna);

• Förväntningar, ansvar och krav
• Föräldrar, syskon, och ev. livspartner
• Anställda, kunder och leverantörer
• Olika typer av ersättningar och till vem

Andra konsultområden;

• Ny som chef eller i din VD-roll
• Affärs- och marknadsplanering
• Styrelseuppdrag
• Allmän rådgivare och diskussionspartner