Privat

Därför behöver du en coach!

Vi hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna i din karriär och ditt privatliv. Vi stöttar dig på din väg från tanke till handling och ser till att du har tillgång till de verktyg du behöver.

“GROOW” – Att växa
Goal/mål
Reality/verklighet
Options/möjligheter
Obstacles/hinder
Will/vilja
          Vad vill du uppnå?
          Hur ser det ut nu?
          Vad kan du göra?
          Vad finns det som skulle kunna hindra dig?
          Hur stor är din vilja?
 
 

Exempel på tillfällen i livet då du kan behöva en coach:

  • Karriärförändring
  • Ökad livsglädje
  • Förändringar i privatlivet
  • Gränssättning
  • Balans mellan jobb och hem

Allt arbete är konfidentiellt och sker under sekretess.