Fyll i det obligatoriska fältet. print

Pia Olsson

ICF_logga

Under stora delar av mitt vuxna liv har jag arbetat med att utbilda och inspirera människor i skiftande åldrar och på varierande platser i livet. Jag är utbildad pedagog och har på högskolan även studerat samtalsmetodik med inriktning mot coaching och mentorskap, samt en del psykologi och beteendevetenskap. Därutöver är jag ICF Professional Certified Coach (ICF PCC)  &  Coach Supervisor/Handledare och Coach Trainer/Utbildare samt dessutom ledarskapsutbildare och vägledare enligt Mia Törnbloms MT-metod.

Jag har bred erfarenhet av samtal och ledarskap, innefattande såväl näringsliv och utbildning, som yrkesverksamma och privatpersoner. Genom åren har jag stött på alltifrån krävande företagsledare till motsträviga tonåringar och min främsta uppgift har varit att tydliggöra möjligheter och skapa mod till förändring. Efterhand har det för mig blivit allt mera uppenbart att ett starkt självförtroende inte med automatik innebär glädje och välbefinnande, vare sig hos den framgångsrike chefen eller hos den kaxige tonåringen.

Som ledarskapsutbildare, coach och handledare är jag tydlig, engagerad, utmanande, uppmuntrande och strukturerad. Jag har ett coachande förhållningssätt och utifrån en blandning av glädje och allvar, tillhandahåller jag redskapen för daglig träning och utveckling av det inre personliga ledarskapet. Mina erfarenheter har gett mig en stor kompetens och ett brett verktygsregister, som utgör grunden i de utbildningar och handledningar som jag erbjuder.

2014 – 2017  styrelseledamot i International Coach Federation (ICF), Charter Chapter Sweden.

“Det är aldrig försent att bli den du skulle kunna bli”  (George Eliot)