Skola

Skola

Det sägs att dagens 18-åring har haft fler möten med andra människor än vad förra generationen hade under en hel livstid. Ungdomar idag har oändliga möjligheter att förverkliga sina drömmar och bli det dom vill. Men om de misslyckas med att förverkliga sig själv, om de trots alla förutsättningar mår dåligt, så blir fallet smärtsamt hårt.

Vill du leva ett tillfredsställande och harmoniskt liv finns det framförallt två saker du behöver tänka på;
1. Vem är du och vad vill du? Om du inte vet vad du vill, kan du heller inte nå dina mål.
2. Du behöver också ta reda på vad du kan och inte kan.

Ett starkt självförtroende ger dig tron på din förmåga att prestera. God självkänsla ger dig modet att våga prova på fler saker, eftersom du inte längre är rädd för att misslyckas.


Coaching i skolan / utbildning i stärkt självkänsla ger elever och studenter, oberoende av ålder, verktygen till att utifrån egen förmåga och potential, lösa uppgifter och hitta rimliga mål i nuet.

Coachingens främsta uppgift är att stötta eleverna och locka fram varje enskild elevs inre motivation och personliga växande, såväl ämnesmässigt som socialt, från grundskolan upp till högskolan. Resultatet är en positiv framtidstro utifrån ökad självkänsla och medvetenhet om det egna lärandet och den personliga inlärningsstilen.

Varför och vid vilka tillfällen?

  • Det dagliga arbetet
  • Läraren – Eleven – Läraren
  • Mentorskap
  • IUP – Utvecklingssamtal

LÄS MER om vårt arbete i skolan på PROCADEMY AB

“Your teacher’s goal is simple – To help you reach yours!”

Lämna ett svar