Individ & Team

Hållbart ledarskap

 

Ledarskapsutbildning och handledning är ett mycket effektivt sätt att uppnå önskade förändringar och resultat, både privat och inom yrkeslivet. Allt arbete är konfidentiellt och sker under sekretess

Individuell ledarskapsutbildning och handledning för chefer och medarbetare

  • 10 utbildningstillfällen ( a’ 1h) under ca 12 månader, samt 1 uppföljningsmöte 3-4 månader efter avslutad utbildning.
  • Fri telefonsupport under hela året.
  • Anpassat utbildningsmaterial med effektiva övningar, användbara verktyg och utvecklande hemuppgifter.


Ledningsgrupper, projektgrupper och andra gruppkonstellationer

  • Exempel på resultat vid ledarskapsutbildning för företag, i grupp:
  • Bättre fokus på individuella och gemensamma målsättningar och resultat
  • Förbättrad effektivitet i gruppen/organisationen, förbättrade prestationer och ökad produktivitet – ökad vinst
  • Ökad motivation och större vilja till att lära sig mera.
  • Större självständighet där var och en vågar, kan och vill lösa problem även på egen hand – ökat personligt ansvar
  • Ledare i organisationen kan delegera mera

40% av alla nyanställda chefer misslyckas inom 1,5 år,
– 80% av fallen pga av oförmågan att skapa relationer!