När o hur?

Individuell, personlig coaching och handledning

It starts right here!

Vill du ha strategier för att nå dina mål och må bra på vägen dit? Vill du stärka dina relationer privat och i arbetslivet? Vill du kunna utnyttja din fulla potential och samtidigt känna dig tillfreds och trygg med dig själv?

Utgångspunkten är att starta i nuet och blicka framåt, mot möjligheter och olika sätt att nå positiva, önskvärda resultat. Tillbakablickar kan i bästa fall ge en förklaring till varför något har blivit som det blivit, men eftersom inget går att göra ogjort är det bästa att acceptera det som varit och inte låta det utgöra ett hinder för förändring.

Samarbetet är konfidentiellt och utbildningen sker antingen via fysiska möten, på Skype, WhatsApp eller telefon. Fri mail/telefonkontakt mellan mötena ingår, liksom tillgång till utbildningsmaterial och resultatgivande verktyg.

Förslag på upplägg: ca 8-12 månader, 8 träffar à 60 minuter, samt möjlighet till 1 uppföljningsmöte 3-4 månader efter avslutad utbildning.