Anders Olsson

Anders Olsson

Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetet som egen företagare. Jag är i grunden civilekonom och inledde min yrkesbana som företagsutvecklare och projektledare i två väldigt olika storföretag.

Efter några yrkesverksamma år köpte jag ett grossistföretag som tidigare funnits i familjen. Denna utmaning var inte bara intressant och krävande, utan också väldigt inspirerande. Under mina 20 år som ledare för företaget och dess drygt 50 anställda, skaffade jag mig mycket insikt i företagande och branschutveckling. Jag var aktiv och hade ledande funktioner i flera branschorganisationer, innan jag sålde företaget 2002.

Mitt intresse för management och företagsutveckling har inneburit att i min portfölj idag innehåller allt ifrån;

  • Köp och försäljning av företag, där jag fungerar som en stöttepelare alltifrån den mentala biten till de rent praktiska förberedelserna och sedan hela gången fram till affär.
  • Generationsskifte i familjeföretag, med alla de frågetecken som måste lösas med syskon, föräldrar och dv andra släktingar mm
  • Styrelseuppdrag
  • Diskussionspartner till företagare

Under hela livet har jag haft ett stort intresse för design och funktion inom byggsidan, vilket på senare år har resulterat i 4 projekt i Västra Hamnen, Malmö. Det senaste projektet är fyra friköpta Passiv- lågenergihus, framtidens hustyp, www.passivhusen.com, som färdigställdes maj 2011.

I våra företag Höllviksnäs Förvaltnings AB och Kajutan AB äger och förvaltar vi ett antal fastigheter i Malmö, Vellinge och Höllviken.